Några punkter bör kontrolleras extra noga också när utkastet görs om till en färdig text och när den färdiga texten går igenom en sista finputsning: referatet ska återge huvudinnehållet i ursprungstexten, formuleringar som innebär egna värderingar och kommentarer måste rensas ut, en källhänvisning måste finnas i början av referatet, citaten måste kontrolleras; de bör ransoneras till några få, verkligt slående …

8642

Handbok i svenska språket facit (47-1421-5) AB F opieras 5 184 26 » REFERAT Använd egna ord Ett referat ska skrivas med egna ord, så långt det överhuvudtaget är möjligt. Om man bara upprepar samma formuleringar som i ursprungstexten refe-rerar man faktiskt inte, utan förkortar bara. I värsta fall har man kopierat texten!

Just denna aspekt att återge någons åsikter finns också ofta prövat i de nationella proven. Svenska Källkritik. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar. Stina Ulla-Britt Kotsinas, född Ernström, född 7 juni 1935, död 19 juni 2019, var en svensk språkforskare och professor vid Stockholms universitet. Hon intresserade sig för slang och ungdomsspråk av olika slag och gjorde en ingående analys av den sociolekt eller dialekt som talas i stadsdelen Rinkeby i Stockholm och på liknande platser i landet, ofta benämnd miljonsvenska.

Referat om språkets uppkomlingar

  1. Ffx lancet
  2. Eklund mäklare
  3. Resultatdiskussion c uppsats
  4. Parkera djurgården
  5. Top chef masters
  6. Stadsmuseet entre
  7. Adaptiv förmåga autism
  8. Klassisk nationalekonomi idag

Eleven ger exempel på slang från artikeln, och beskriver hur synen på dessa förändrats med tiden. 2008-02-24 Språkets uppkomlingar ULLA-BRITT KOTSINAS Slangord försvinner inte alltid så fort som man tror. Många ord stannar kvar länge, och en del klättrar uppåt och blir accepterade i vanligt språkbruk. Ulla-Britt Kotsinas, professor i nordiska språk i Stockholm, visar här hur slang kan förnya och vitalisera språket snarare än att utarma det. E Forskarna tror att språket uppstod i samband med att kunskaperna om hur verktygen skulle hanteras lärdes ut. Teorin går ut på att det startade med tecken, gester eller ljud. Så småningom utvecklades dessa till enkla ord – kanske med betydelser som ja och nej.

Jag har avhållit mig från rena referat och parafraser, som ändå aldrig kan ersätta handskas med språket och att utnytlja det rätta citatetl8. uppkomlingarna: humaniorastudenten, som suttit med näsan i kursböckerna för.

Om man bara upprepar samma formuleringar som i ursprungstexten refe-rerar man faktiskt inte, utan förkortar bara. I värsta fall har man kopierat texten! Om du skriver ett referat om ett specifikt kapitel behöver du endast säga i inledningen att det är detta kapitel ditt referat handlar om, men om du ska referera flera olika kapitel, särskilt om kapitlen är fristående, kan det nog vara bra att nämna det någon gång i alla fall. Det beror lite på vilken typ av text det handlar om.

Referat om språkets uppkomlingar

Handbok i svenska språket facit (47-1421-5) AB F opieras 5 184 26 » REFERAT Använd egna ord Ett referat ska skrivas med egna ord, så långt det överhuvudtaget är möjligt. Om man bara upprepar samma formuleringar som i ursprungstexten refe-rerar man faktiskt inte, utan förkortar bara. I värsta fall har man kopierat texten!

Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal. Dessutom, sök och översätt mellan svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Abstract Ask, Sofia (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Roads to academic written language).Acta Wexionensia No 115/2007. ISSN: 1404-4307, ISBN: 978-91-7636-557-1. Språket och språkarna är en bok om språkets uppkomst, språks spridning, död och återuppståndelse; om talat, skrivet och tecknat språk.

Men att tala fler än två språk ger ingen ytterligare försening. Det visar en indisk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Neurology.I studien deltog 648 indier, där var sjätte inte kunde läsa eller skriva, som hade utvecklat en demenssjukdom vid i genomsnitt 66 års ålder. utan om att demaskera maktens språk, säger Martin. I George Orwells klassiska roman ”1984” använder Storebror språ-ket för att effektivt förtrycka sitt folk. För 150 år sedan visade språ-ket tydligt vem som hade makten.
Invanare kalmar

Här kan du som lyssnare ställa dina frågor om språk. Programledare Emmy Rasper. Måndag 14.04 med repris tisdag 19.03. Korrekt språk handlar om språkriktighet.

debatt om det ökande hotet mot världens språkliga mångfald.
Bvc anderstorp skellefteå

Referat om språkets uppkomlingar försäkringsmedicinsk rådgivare försäkringskassan
strängnäs kommun busskort
bromma hembygdsförening
hässleholm sjukhus lediga jobb
marita bengtsson
canvas nmsu

Lär dig skriva referat Referat är grunden i akademiskt skrivande, eftersom texterna bygger på tidigare kunskap om ämnet. Syftet med att referera är att återge det viktigaste i en text eller en utsaga, som är relevant för din text.

I det gamla nordiska språket hade för övrigt "fresta" ännu sin grundbetydelse av Men en uppkomling, som skyndsamt anpassar sina åsikter efter sin nya efter uppvaknandet skulle ha varit i stånd att ge ett något så när riktigt referat av den. De två ackompanjeras av Sven Jerrings radioreferat som i sin tur följs av och 50 års pensionering skildras utan att tappa tempo och med spänst i språket. av TT och den svenska idrottsaristokratin som ett ”uppkomlingsfolk.


Kriterier for effektiv segmentering
partner p 740 technische daten

24 jan 2014 Pennan är mäktigare än svärdet” och ”språk är makt” är båda vanliga uttryck, men vad menar vi

ISSN: 1404-4307, ISBN: 978-91-7636-557-1. Språket och språkarna är en bok om språkets uppkomst, språks spridning, död och återuppståndelse; om talat, skrivet och tecknat språk. Författaren behandlar också språks byggstenar och olika funktioner, och han resonerar om språkets makt och maktens språk. Några kapitel ägnas åt flerspråkiga stater Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal.