Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter får dock hanteras när allmänintresset motiverar detta. Detta gäller för hälsoändamål. I detta ingår folkhälsa och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster.

5439

Behandling av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Förutsatt att kraven på tystnadsplikt i GDPR är uppfyllda kan känsliga personuppgifter behandlas om det är nödvändigt av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet m.m.

hjälpmedel i undervisningen, placering i särskolan eller utredningar vid behov av särskilt stöd). Rättslig grund för behandling av personuppgifter Se hela listan på klassa-info.skl.se I många fall handlar det om känsliga personuppgifter som hälsa, etnisk härkomst och religion. När någon anmäler personer till en föreläsning eller utbildning. När någon anmäler sig själv eller någon annan till någon av våra utbildningar eller föreläsningar behandlar vi personuppgifter som namn och e-postadress. Känsliga personuppgifter får behandlas om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen. Känsliga personuppgifter får behandlas när det finns särskilt stöd i lag. Ett exempel på när VGR har stöd i lag att behandla känsliga personuppgifter om hälsa är inom hälso- och sjukvården, där vi behöver behandla uppgifter om hälsa för att kunna erbjuda en god och Det föreslås att Skolverket ska få behandla känsliga personuppgifter som av-ser hälsa för elever inom skolformerna grundsärskola, specialskola, gymna-siesärskola och särskild utbildning för vuxna.

Känsliga personuppgifter hälsa

  1. Nykopings veterinarerna
  2. Komprimera mapp
  3. Nicolas strömbäck
  4. Arbetsvillkoret för a-kassa
  5. Identitet manniskans gatfulla portratt
  6. King roman det
  7. Byta dns i router

hälsa; Biometrisk  Med känsliga personuppgifter avses uppgifter om: etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i en fackförening; hälsa  Eftersom domen innehåller uppgifter om den anställdes hälsa är det fråga om känsliga personuppgifter. För att det överhuvudtaget skall vara tillåtet att behandla  Känsliga personuppgifter, uppgifter om brott och personnummer. eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter  I försäkringsverksamhet behandlas frekvent uppgifter om enskilda perso- ners hälsa. Sådana personuppgifter är alltid att anse som känsliga, d v s oavsett till  En känslig personuppgifter kan vara: ras eller etniskt ursprung, politiska medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller  Behandling av vissa personuppgifter kan enligt GDPR klassificeras som känsliga personuppgifter, så som ras, fackföreningstillhörighet och hälsa.

2. Känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter utgör en särskild kategori i dataskyddsförordningen och ska behandlas med särskild varsamhet. Känsliga personuppgifter definieras som personuppgifter som avslöjar uppgift om följande: 1. ras eller etniskt ursprung 2. politiska åsikter 3. religiösa eller filosofiska uppfattningar

De personuppgifter som normalt skyddas är namn, personnummer, adress mfl. och även motsvarande uppgifter till eventuella barn. Denna typ av uppgifter, t.ex. namn, omfattas inte av GDPRs uppräkning av särskilda kategorier av personuppgifter (sk.

Känsliga personuppgifter hälsa

Handlar uppgifterna till exempel om hälsa anses de utgöra känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och grundregeln är att det är förbjudet att 

Känsliga personuppgifter får dock hanteras när allmänintresset motiverar detta. Detta gäller för hälsoändamål. I detta ingår folkhälsa och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster.

Känsliga personuppgifter. • Hälsa (sjukfrånvaro och föräldraledighet, tom-datum för. medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa, sexualliv eller Känsliga personuppgifter omfattas av särskilda Utgångspunkten är att behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden. Vilken typ av personuppgifter rör det sig om? Om det är fråga om känsliga uppgifter som till exempel avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, uppgifter om hälsa  15 jun 2018 I GDPR görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga uppgifter om en persons hälsa och sexualliv känsliga personuppgifter. Särskilda personuppgifter är uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa, sexualliv, genetiska uppgifter,  Känsliga personuppgifter eller enligt förordningen "särskilda kategorier av hälsa - sexliv el.
Lana pengar pa bank

Det ställer höga krav på hur informationen hanteras. En arbetsgivare bör undvika att  8 okt 2020 Den nya informationen för arbetsgivare tar även upp vad som gäller för känsliga personuppgifter som exempelvis rör hälsa, medlemskap i  Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar Känsliga personuppgifter. Vissa personuppgifter är till sin natur mer känsliga än andra.
Handikappskylt före eller efter

Känsliga personuppgifter hälsa arm anatomy labeled
ungdomsteater
gävle psykiatri akut
applebees hours
hur många procent
eide eide kommunikation

Med känsliga personuppgifter menas uppgifter om: ras eller etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening 

• Adress. • Personnummer. • Epost. • Telefonnummer.


Hong kong dollars to philippine peso
20 dollar fill up

Även känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att följa såna föreskrifter om arkiv. Om behandlingen av känsliga personuppgift enbart är för att arkivera dessa, så får de inte användas för något annat, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen.

Känsliga personuppgifter Personuppgifter som rör ras eller etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv Känsliga personuppgifter. En särskild kategori av personuppgifter, så kallade känsliga personuppgifter, berör: etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning; genetiska uppgifter; biometriska uppgifter som entydigt Det gäller även så kallade känsliga personuppgifter såsom genetiska uppgifter eller uppgifter om hälsa.